ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«КРАСНОГОРІВСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ»

«Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, водій автотранспортних засобів»

«Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, водій автотранспортних засобів (категорія «С»)» повинен знати:

 • конструкцію і призначення складових одиниць та агрегатів автомобілів середньої складності;
 • правила складання автомобілів, способи і прийоми ремонту деталей, складових одиниць, агрегатів і приладів;
 • основні прийоми розбирання, складання, знімання та встановлення приладів і агрегатів електроустаткування;
 • типові несправності системи електроустаткування, способи їх виявлення та усунення;
 • призначення і основні властивості матеріалів, які застосовуються під час ремонту електроустаткування;
 • відповідальні регулювальні і кріпильні роботи;
 • основні властивості металів; призначення термообробки деталей;
 • будову універсальних спеціальних пристроїв і контрольно-вимірювальних приладів середньої складності;
 • систему допусків і посадок, квалітети та параметри шорсткості;
 • правове регулювання господарських відносин у промисловості, захист господарських прав і інтересів, основи трудового законодавства, адміністративну і дисциплінарну відповідальність;
 • планування підприємницької діяльності, фінансову базу підприємства, інноваційну та комерційну діяльність підприємств (основи маркетингу), фінанси та облік на підприємстві, системи обслуговування бізнесу;
 • використання інформаційних та комп'ютерних технологій для автоматизації виробництва, діючі системи управління на основі комп'ютерних технологій відповідно до спеціалізації;
 • особливості будови сучасних автомобілів і автобусів, прийоми технічного обслуговування і ремонту автомобілів, призначення та види діагностичного обладнання, стандартизацію та контроль якості;
 • поняття про допуски та посадки, правила та порядок користування інструментами та приладами для виміру лінійних і кутових величин, оптичних, пневматичних та електричних приладів;
 • розміри на кресленнях, різні схеми відповідно до спеціалізації, користуватися ними;
 • метали і сплави, діелектрики, паливно-мастильні матеріали;
 • основи електростатики, особливості використання в професійній діяльності постійного струму, магнетизму та електромагнетизму, змінного струму, трансформаторів, електричних машин, апаратури управління і захисту, електровимірювальних приладів;
 • правові та організаційні основи охорони праці, основи безпеки праці пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці, виробничої санітарії в галузі, проходження медичних оглядів, практичне надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках.

Виконує роботи:

 • з розбирання автомобілів (у тому числі дизельних, газобалонних і спеціальних), а також автобусів;
 • ремонтує, складає вантажні автомобілі, окрім спеціальних, газобалонних та дизельних, легкові автомобілі і автобуси з кількістю посадочних місць для пасажирів до 22;
 • визначає і усуває несправності у роботі складових одиниць та агрегатів автомобілів;
 •  ремонтує, складає, регулює та випробовує складові одиниці та агрегати середньої складності із заміною окремих частин і деталей;
 • виконує кріпильні роботи відповідальних різьбових з'єднань при технічному обслуговуванні із заміною зношених деталей;
 • розбирає відповідальні складові одиниці та агрегати електроустаткування автомобілів;
 • з’єднує та паяє проводи з приладами й агрегатами електроустаткування;
 • виконує слюсарну обробку деталей за 11-12 квалітетами із застосуванням універсального обладнання;
 • ремонтує і встановлює складні агрегати і складові одиниці під керівництвом слюсаря вищої кваліфікації.

Кваліфікація: слюсар з ремонту колісних транспортних засобів 3 розряду, водій автотранспортних засобів категорія «С»

Ліцензований обсяг - 30

Форма навчання - денна

Термін навчання - 10 місяців

Мова освітнього процесу - українська мова